Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 r.

1.       1 września nie odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły dla całej społeczności szkolnej.

2.       W dniu 1 września planowany jest tylko odwóz po zakończeniu spotkań organizacyjnych. Rano dzieci należy przywieźć bezpośrednio do kościoła na godz. 900.

3.       Uczniowie miejscowi przychodzą bezpośrednio do kościoła na godz. 900.

4.       Po zakończonej mszy świętej uczniowie spotykają się z wychowawcami klas na placu  przed kościołem i w odrębnych grupach co 2-3 minuty z zachowaniem dystansu społecznego udają się do szkoły.

5.       Uczniowie klas  II, III wchodzą wejściem w skrzydle prawym, a uczniowie klas, I oraz IV – VIII w  skrzydle lewym (wejście główne).

6.       Każda grupa udaje się do wyznaczonej pracowni, gdzie odbędą się spotkania.

a)      Klasy II i III – 1 piętro w skrzydle prawym  budynku

b)      Klasa I – świetlica w skrzydle lewym budynku (spotkanie organizacyjne z możliwością uczestnictwa rodziców)

c)       Klasa IV - pracownia polonistyczna (II piętro, prawe skrzydło budynku)

d)      Klasa V - pracownia historyczna (I piętro, lewe skrzydło budynku)

e)      Klasa VI - pracownia fizyczna (I piętro, lewe skrzydło budynku)

f)       Klasa VII - pracownia matematyczna (II piętro, lewe skrzydło budynku)

g)      Klasa VIII – pracownia biologiczna (II piętro, lewe skrzydło budynku)

7.       Dzieci z grup przedszkolnych (PP1, PP2, oddział przedszkolny) 1 września nie przychodzą do szkoły. W spotkaniach organizacyjnych mogą wyłącznie uczestniczyć rodzice.

 

 

Ważne!

        Od dnia 2 września uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły najwcześniej o godzinie 750. Dotyczy to również rodziców przyprowadzających dzieci do oddziałów przedszkolnych. Uczniowie mają obowiązek udać się na kondygnację, gdzie znajdują się wyznaczone sale.

        Przypominamy o zachowaniu zasad dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Rodzicom zabrania się przemieszczania się po budynku szkoły, oczekiwać z dziećmi można wyłącznie
w wyznaczonej strefie.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie w czasie pandemii COVID-19 dla rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

W związku z rozpoczęciem zajęć w szkole w trybie stacjonarnym, Dyrektor szkoły przedkłada Regulamin celem zapoznania się z jego treścią. 

Treść regulaminu

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

 

http://oke.lomza.pl/images/pliki/E8/wyniki/2020/Informacja_o_ogloszeniu_wynikow_E8.pdf

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

"Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

Konkurs ten jest kolejną formą działań prewencyjnych skierowaną do najmłodszych i mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników.

Więcej szczegółów pod linkiem

Informacja Dyrektora szkoły w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie informuje, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.) w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego przypadająca na dzień 26 czerwca br.

Odbiór świadectw będzie odbywał się w wyznaczonej strefie, zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego,

z podziałem na klasy oraz w trybie indywidualnym.

W dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26 czerwca br. odbioru świadectwa dokonać może osobiście uczeń lub rodzic (w celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w budynku, proszę, aby rodzice nie towarzyszyli dzieciom, które mogą samodzielnie odebrać świadectwo).

W sytuacji, kiedy rodzic ma dzieci w różnych oddziałach, sam może odebrać wszystkie świadectwa.

Harmonogram wydawania świadectw:

1.     O godzinie 830 klasa VIII.

2.      O godzinie 900 klasa VII.

3.      O godzinie 930 klasa VI.

4.      O godzinie 1000 klasa V.

5.      O godzinie 1030 klasa IV.

6.      O godzinie 1100 klasa III.

 

7.      O godzinie 1130 klasa II.

8.      O godzinie 1200 klasa I.

9.      Od godziny 1230 do godziny 1330 - rodzice w imieniu swoich dzieci.

Istnieje również możliwość odebrania świadectwa w sekretariacie szkoły w poniedziałek 29 czerwca od godziny 800 do godziny 1400.

Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich uczniów i rodziców, aby dostosowali się do powyższego harmonogramu wynikającego z czynników organizacyjnych, co umożliwi sprawne wydawanie świadectw oraz zapewnieni zachowanie wymogów reżimu sanitarnego.

W oddziale przedszkolnym i punktach przedszkolnych nie planowane jest żadne spotkanie ogólne związane z zakończeniem roku szkolnego.

Dyrektor szkoły przypomina, że najważniejsze, aby 26 czerwca świadectwa odebrali absolwenci szkoły, którzy będą potrzebowali dokumentu przy rekrutacji do szkół średnich.

Jeśli ktoś obawia się o zdrowie lub nie jest w stanie w wyznaczonym terminie odebrać świadectwa, będzie ono przechowane w dokumentacji szkolnej przez okres wakacji. Od dnia 24 sierpnia br. istnieje możliwość odebrania świadectwa w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły Paweł Klepacki