Kontakt  

Szkoła Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Klukowie
ul. Szkolna 8
18-214 Klukowo

tel: 86 2774546
fax: 862778035
zsklukowo@klukowo.pl

   

Plan lekcji, E-dziennik  

   

       Już po raz osiemnasty przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony był  pod hasłem „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”. 16 października minęła  40 –ta rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Głowę Kościoła katolickiego.

     W roku tak uroczystych obchodów 100- lecia Odzyskania przez  Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły , pod opieką p. Jolanty Góreckiej i p. Marii Krystosiak przygotowali  montaż słowno – muzyczny ukazujący św. Jana Pawła II nie tylko jako wielkiego papieża, czy też wielkiego człowieka, ale przede wszystkim - jako wielkiego patriotę.

      Bez wątpienia -  św. Jan Paweł II  kochał Polskę, służył jej i dawał temu świadectwo całym swoim życiem. Jan Paweł II był też poetą , tworzył wiersze, w których w niezwykły sposób okazywał swoją miłość  do Ojczyzny.  Niektóre z nich zostały zaprezentowane przez uczniów podczas apelu.

     Montaż słowno – muzyczny ukazujący św. Jana Pawła II jako wielkiego patriotę społeczność lokalna obejrzała 21 października 2018 roku o godzinie 10.30 w kościele parafialnym w Klukowie.