Informacja do Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przygotowaliśmy dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania.

Na stronie www.zsklukowo.pl zamieszczane są bieżące informacje i wskazówki o zadaniach dla uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Prosimy Państwa o bieżące kontrolowanie, czy dzieci rytmicznie wykonują zadania przygotowane przez nauczycieli i udostępniane na stronie szkoły.

Uwaga! Rodzice proszeni są o potwierdzenie wychowawcom drogą  sms, że zapoznali się z powyższą informacją.