Nauka w domu  

   

Kontakt  

Szkoła Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Klukowie
ul. Szkolna 8
18-214 Klukowo

tel: 86 2774546
fax: 862778035
zsklukowo@klukowo.pl

   

Plan lekcji, E-dziennik  

   

 

W związku z tym, iż nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci, ponieważ niektórzy muszą dzielić się komputerem, czy telefonem z rodzeństwem, szkoła może pośredniczyć w przekazywaniu materiałów uczniom, czy też nauczycielom.

Nauczycieli proszę o informację, jeśli w naszej szkole istnieje taka potrzeba. Proszę również o informację czy macie Państwo stały kontakt z uczniami i rodzicami.

Przypominam, że działania w ramach nauczania zdalnego mogą być również prowadzone w oparciu, m.in. o:

ü podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada lub rodzic może odebrać ze szkoły,

ü ü wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;

ü ü „okienko” w szkole (ewentualnie kontakt telefoniczny) do odbioru prac uczniów itp.;

ü ü dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia;

ü ü inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.