Został ustalony termin egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się on w terminie od 16 do 18 czerwca br.