Informacja Dyrektora szkoły w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie informuje, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.) w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego przypadająca na dzień 26 czerwca br.

Odbiór świadectw będzie odbywał się w wyznaczonej strefie, zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego,

z podziałem na klasy oraz w trybie indywidualnym.

W dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26 czerwca br. odbioru świadectwa dokonać może osobiście uczeń lub rodzic (w celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w budynku, proszę, aby rodzice nie towarzyszyli dzieciom, które mogą samodzielnie odebrać świadectwo).

W sytuacji, kiedy rodzic ma dzieci w różnych oddziałach, sam może odebrać wszystkie świadectwa.

Harmonogram wydawania świadectw:

1.     O godzinie 830 klasa VIII.

2.      O godzinie 900 klasa VII.

3.      O godzinie 930 klasa VI.

4.      O godzinie 1000 klasa V.

5.      O godzinie 1030 klasa IV.

6.      O godzinie 1100 klasa III.

 

7.      O godzinie 1130 klasa II.

8.      O godzinie 1200 klasa I.

9.      Od godziny 1230 do godziny 1330 - rodzice w imieniu swoich dzieci.

Istnieje również możliwość odebrania świadectwa w sekretariacie szkoły w poniedziałek 29 czerwca od godziny 800 do godziny 1400.

Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich uczniów i rodziców, aby dostosowali się do powyższego harmonogramu wynikającego z czynników organizacyjnych, co umożliwi sprawne wydawanie świadectw oraz zapewnieni zachowanie wymogów reżimu sanitarnego.

W oddziale przedszkolnym i punktach przedszkolnych nie planowane jest żadne spotkanie ogólne związane z zakończeniem roku szkolnego.

Dyrektor szkoły przypomina, że najważniejsze, aby 26 czerwca świadectwa odebrali absolwenci szkoły, którzy będą potrzebowali dokumentu przy rekrutacji do szkół średnich.

Jeśli ktoś obawia się o zdrowie lub nie jest w stanie w wyznaczonym terminie odebrać świadectwa, będzie ono przechowane w dokumentacji szkolnej przez okres wakacji. Od dnia 24 sierpnia br. istnieje możliwość odebrania świadectwa w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły Paweł Klepacki