Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

"Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

Konkurs ten jest kolejną formą działań prewencyjnych skierowaną do najmłodszych i mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników.

Więcej szczegółów pod linkiem