Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

 

http://oke.lomza.pl/images/pliki/E8/wyniki/2020/Informacja_o_ogloszeniu_wynikow_E8.pdf