Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 r.

1.       1 września nie odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły dla całej społeczności szkolnej.

2.       W dniu 1 września planowany jest tylko odwóz po zakończeniu spotkań organizacyjnych. Rano dzieci należy przywieźć bezpośrednio do kościoła na godz. 900.

3.       Uczniowie miejscowi przychodzą bezpośrednio do kościoła na godz. 900.

4.       Po zakończonej mszy świętej uczniowie spotykają się z wychowawcami klas na placu  przed kościołem i w odrębnych grupach co 2-3 minuty z zachowaniem dystansu społecznego udają się do szkoły.

5.       Uczniowie klas  II, III wchodzą wejściem w skrzydle prawym, a uczniowie klas, I oraz IV – VIII w  skrzydle lewym (wejście główne).

6.       Każda grupa udaje się do wyznaczonej pracowni, gdzie odbędą się spotkania.

a)      Klasy II i III – 1 piętro w skrzydle prawym  budynku

b)      Klasa I – świetlica w skrzydle lewym budynku (spotkanie organizacyjne z możliwością uczestnictwa rodziców)

c)       Klasa IV - pracownia polonistyczna (II piętro, prawe skrzydło budynku)

d)      Klasa V - pracownia historyczna (I piętro, lewe skrzydło budynku)

e)      Klasa VI - pracownia fizyczna (I piętro, lewe skrzydło budynku)

f)       Klasa VII - pracownia matematyczna (II piętro, lewe skrzydło budynku)

g)      Klasa VIII – pracownia biologiczna (II piętro, lewe skrzydło budynku)

7.       Dzieci z grup przedszkolnych (PP1, PP2, oddział przedszkolny) 1 września nie przychodzą do szkoły. W spotkaniach organizacyjnych mogą wyłącznie uczestniczyć rodzice.

 

 

Ważne!

        Od dnia 2 września uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły najwcześniej o godzinie 750. Dotyczy to również rodziców przyprowadzających dzieci do oddziałów przedszkolnych. Uczniowie mają obowiązek udać się na kondygnację, gdzie znajdują się wyznaczone sale.

        Przypominamy o zachowaniu zasad dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Rodzicom zabrania się przemieszczania się po budynku szkoły, oczekiwać z dziećmi można wyłącznie
w wyznaczonej strefie.