W związku z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie informuje, że działalność szkół zostaje zawieszona do 24 maja br. Uczniowie kontynuują naukę w formie zdalnej.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że do dnia 26 kwietnia br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i placówkach oświatowych.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość.

 

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - uzasadnienie

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że w dniach  9 - 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość.

 

Informacja do rodziców i uczniów
 o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Nasza szkoła weźmie udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty, który będzie przeprowadzony w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zachęcam wszystkich ósmoklasistów do wzięcia udziału w próbnym egzaminie. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej z nauczycielem formie, np.:

·        w pliku w edytorze tekstów;

·        na wydruku (należy wziąć pod uwagę, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką);

·        korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

·        na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Następnie uczniowie prześlą swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

 

W związku z tym, iż nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci, ponieważ niektórzy muszą dzielić się komputerem, czy telefonem z rodzeństwem, szkoła może pośredniczyć w przekazywaniu materiałów uczniom, czy też nauczycielom.

Nauczycieli proszę o informację, jeśli w naszej szkole istnieje taka potrzeba. Proszę również o informację czy macie Państwo stały kontakt z uczniami i rodzicami.

Przypominam, że działania w ramach nauczania zdalnego mogą być również prowadzone w oparciu, m.in. o:

ü podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada lub rodzic może odebrać ze szkoły,

ü ü wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;

ü ü „okienko” w szkole (ewentualnie kontakt telefoniczny) do odbioru prac uczniów itp.;

ü ü dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia;

ü ü inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

UWAGA!

Informacja dotycząca planu lekcji zdalnych

Nowy plan lekcji zamieszczony na stronie internetowej szkoły służy tylko i wyłącznie jako plan zajęć zdalnych – do komunikowania się poprzez komunikatory typu Skype, Messenger, Discord, Google Classroom itp.

 

Do realizacji podstawy programowej obowiązuje plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych z II półrocza zawierający wszystkie przedmioty.

 

PLAN LEKCJ ZDALNYCH

 

 

Wychowawcy klas dostarczą Wam loginy i kody do platformy epodręczniki. W trakcie logowania potrzebny będzie email. Proszę o sprawdzenie, czy bez problemu logujecie się na swoją pocztę. Jeżeli zapomnieliście hasła, załóżcie nowa pocztę. 

 

Informacja do Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przygotowaliśmy dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania.

Na stronie www.zsklukowo.pl zamieszczane są bieżące informacje i wskazówki o zadaniach dla uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Prosimy Państwa o bieżące kontrolowanie, czy dzieci rytmicznie wykonują zadania przygotowane przez nauczycieli i udostępniane na stronie szkoły.

Uwaga! Rodzice proszeni są o potwierdzenie wychowawcom drogą  sms, że zapoznali się z powyższą informacją.