AKCJA WOJOWNICY🎁💖

W ostatnich tygodniach listopada nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej: Świąteczna zbiórka dla wojowników z Oddziału Onkologicznego i Hematologicznego w Białymstoku. Na ten cel przeznaczyliśmy dochód ze sprzedaży  biletów i  produktów spożywczych podczas dyskoteki andrzejkowej. Członkowie Szkolnego Koła PCK przeprowadzili kwestę, wspomagając w ten sposób inicjatywę Wolontariatu. Zebrane środki finansowe pozwoliły na zakup gier planszowych i edukacyjnych oraz zabawek. Do akcji aktywnie włączyli się też uczniowie klas młodszych i ich rodzice, a także osoby spoza szkoły.  Wszystkim zaangażowanym w tak szczytny cel z serca dziękujemy.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła  PCK