PRZEWODNICZĄCA – Anna Krawczyk

Z-CA – Dawid Sobol

SKARBNIK – Zuzanna Sabak

SEKRETARZ – Julia Ćwiklewska