Dyrektor Szkoły informuje:

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa świąteczna trwa od 23.12.2020 do 03.01.2021r. Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN ferie zimowe trwają od 04.01 do 17.01.2021r.