Informacja dotycząca II półrocza

W związku z powrotem do szkół uczniów klas I-III, od dnia 18 stycznia 2021 r.,  Dyrektor Szkoły informuje, że organizacja zajęć stacjonarnych będzie zorganizowana zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z dnia 11 stycznia br., które dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Ministerstwa Oświaty i Nauki.

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

         Ponadto informuje, że tryb nauki uczniów klas IV-VIII nie ulega zmianie –

w  dalszym ciągu obowiązuje nauczanie zdalne, ulega natomiast zmianie plan lekcji w klasach  IV-VIII.