Realizujemy “Program dla szkół”

Nasza szkoła już od kilku lat uczestniczy w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. W bieżącym roku szkolnym korzysta z niego 97 dzieci – uczniów klas I – V.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie, wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

W ramach uczestnictwa w programie nasza szkoła ma zawarte umowy z dostawcami dostarczającymi owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne. W ramach komponentu owocowo-warzywnego do dzieci trafiają świeże owoce i warzywa – jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchewka, rzodkiewka, słodka papryka, pomidorki i kalarepa, przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe i zdrowe oraz soki owocowe lub warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego lub jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. W komponencie mlecznym natomiast, dzieci mogą otrzymać mleko białe, jogurty lub kefiry pitne naturalne. Produkty te, po ich udostępnieniu, powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Za jakość produktów dostarczanych do szkoły odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca.

Bardzo ważnym elementem Programu dla szkół są działania edukacyjne. Stanowią one, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów programu.

Zachęcamy do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny. Wszelkie informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej dedykowanej programowi:

https://www.programdlaszkol.org/