,,Wolność zwykle krzyżami się mierzy”

W przededniu Święta Niepodległości uczciliśmy ważną dla Polaków rocznicę uroczystą akademią, której przyświecały słowa ,,Wolność zwykle krzyżami się mierzy”. Uczniowie klas IV – VII zaprezentowali swój talent w montażu słowno – muzycznym, z którego płynęło ważne przesłanie, że szczęściem jest dorastać w wolnym kraju. Program artystyczny zabrał słuchaczy w pełną wzruszeń wędrówkę do wydarzeń ukazujących zmagania narodu polskiego z zaborcą i drogę Polaków do Niepodległej. Pieśni niepodległościowe, wiersze, pantomima, taniec z flagami oraz scenki z czasów zaborów i wojny pokazały, że ważna jest pamięć
o przelanej krwi kilku pokoleń. Uświadomiły słuchaczom, że dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.
W tym dniu było w naszej szkole biało – czerwono, uroczyście i podniośle. Młodzi aktorzy włożyli wiele serca i zaangażowania w przygotowanie pięknej lekcji historii. Po prezentacji programu publiczność nagrodziła młodych wykonawców gromkimi brawami.